inainte cu punctul pe i

Productie

 

Companiile de productie, in majoritatea lor, contin 2 linii de business:

 productia propriu-zisa, la care vom face referire in cele ce urmeaza 

 distributia produselor finite, pentru care se aplica modelul descris la distributie. Click aici pentru vizualizare. 

 

Beneficii 

 

Solutia determina la nivel de detaliu:

 costul real de productie prin repartizarea resurselor consumate pe baza relatiei cauza - efect

 costul real pe tip de operatie prin purtatori intermediari ca: materie prima, utilaj si personal direct productiv. 

Fluxul de productie cuprinde mai multe operatii, pentru fiecare operatie se aloca doar acele resurse (din toata compania, nu numai din zona de productie) ce au influenta directa asupra procesului de transformare a materiei prime in produs finit. 

 costuri de oportunitate aferente capacitatilor neutilizate sau insuficient utilizate


Va raspundeti la intrebari ca:

si multe altele. Va prezentam cateva exemple de repartizare a costurilor prin alocare pe purtatori intermediari:

 

 materie prima: pe langa pretul de achizitie a materiei prime se mai adauga: 

 - costul de depozitare a acesteia inainte de intrarea in fabricatie 

 - costul sau venitul ce deriva din finantarea furnizorului functie de rotatie

 - costul efectuarii achizitiei

 - costul receptiei cantitative si calitative

 si altele.

     

 personal direct productiv: pe langa salarii si taxe asimilate se mai adauga: 

 - costul instruirii si a training-ului periodic

 - costul procesarii statelor de salarii si a declaratiilor aferente

 - costul angajarii de personal

si altele.Va propunem rularea modelului nostru pe datele dumneavoastra. Incercati acest PILOT si apoi decideti daca continuati implementarea. Click aici pentru solicitare. 

 

Rapoarte productie - video

 


Aportul resurselor la costul final al produselor (pe fiecare produs si grupa de produse in parte).

Raportul arata contributia resurselor la realizarea produsului finit.

 

 

 

Aportul activitatilor la costul final al produselor (pe fiecare produs si grupa de produse in parte).

Raportul arata costul fiecarei activitati, asa cum participa ea, la realizarea produsului finit. Distributia costului se face functie de driveri specifici, individuali pentru fiecare tip de activitate. Nu se folosesc regii de sectie sau regii generale, in acest fel evitandu-se subventionarea incrucisata a costului. 

 

 

 

Tipuri de activitati

Raportul arata tipurile de activitati, clasificarea acestora functie de valoarea adaugata, de importanta si de nivelul de performanta atins.