inainte cu punctul pe i

Beneficii


Beneficii ABC, nivel operational: 

 

 cresteti profitabilitatea companiei;

 determinati profitabilitatea reala a fiecarui purtator de cost: client, produs, produs finit, serviciu, canal de vanzare, magazin, sucursala si altii;

 beneficiati de un instrument de identificare a cauzelor pentru care unii purtatori de cost aduc profit si altii genereaza pierdere;

 suport in negocierea cu furnizorii/ clientii, folosind cauzele mai sus mentionate;

 beneficiati de rapoarte complexe, dedicate fiecarui nivel de decizie;

 aveti un instrument privind trasa­bilitatea costurilor pe lantul resurse-activitati-purtatori de cost, in ambele sensuri;

 analizati folosind principiul cauza-efect, orice actiune in zona depar­ta­mentelor suport (product ma­nagement, stoc control, depozit, credit control, juridic, IT, HR, laborator si altele) si impactul lor asupra profitabilitatii produselor, clientilor, companiei.

 

 

Beneficii ABM, nivel strategic: 

 cresteti profitabilitatea companiei pe termen lung;

 dispuneti de un instrument managerial pentru scenarii (what if), fara experimente costisitoare;

 determinati mixul de produse si servicii care genereaza cel mai mare profit;

 determinati canale de vanzare si segmentele de clienti tinta cu cea mai mare profitabilitate, orientati resursele firmei (inclusiv zona de vanzari) spre acestea; 
 fundamentati politici de pret functie de segmente de clienti si conditii comerciale, in concordanta cu pro­fitabilitatea;
 analizati  capacitatile  neutilizate  si aveti un plan in privinta lor pe termen lung;
 implementati KPI-uri in toata structura companiei, KPI-uri legate de profitabilitate.

Va prezentam pe larg cateva din beneficiile cele mai importante ale sistemului managerial ABC/M.

1. Cresteti profitabilitatea companiei 

Studiile arata ca implementarea unui astfel de sistem conduce la: 
 recuperarea investitiei in primul an; 
 generarea unei rate de profit suplimentar de pana la 5% in anii urmatorii implementarii. 

Profitul companiei este rezultatul diferentei dintre venituri si cheltuieli. Insa formula nu explica cauzele care au generat un astfel de rezultat.

Profitul companiei poate fi calculat si ca suma profiturilor si a pierderilor generate de clienti. Unii clienti aduc profit, altii aduc pierdere. Similar logica functioneaza si pentru alti purtatori de cost.

 

 

 

Actionand asupra clientilor W si Q putem creste profitul de la 50 UM la mai mult. Numai prin simpla eliminare a clientilor ce genereaza pierdere, profitul ar creste la 58 UM. De ce nu la 65 UM?

 

 

 

2. Scenarii "WHAT IF?" 

Simulati viitorul pentru o serie de intrebari ca: 
 Ce se intampla daca productia creste de la 5000 bucati la 6000 bucati lunar? 
 Ce se intampla daca compania renunta la top 10 clienti neprofitabili?  
 Ce se intampla daca o anumita structura de vanzare este reorganizata?  
 Ce se intampla daca materiile prime se scumpesc cu 5%?  
 Ce se intampla daca ultimele 5 sucursale neprofitabile ale unei banci sunt inchise?  
 Ce se intampla daca clientii posesori de polita de asigurare tip A devin clienti si pentru serviciul B?  
Si multe altele. 

Modelul va permite realizarea de scenarii fara experimente costisitoare, astfel incat sa puteti evalua rapid impactul masurilor in intreaga companie.

Intrebare: Ce se intampla daca compania renunta la top 10 clienti neprofitabili?  

Raspuns: Unele costuri nu se mai produc, altele se redistribuie pe alti purtatori de cost. Astfel, determinati noua profitabilitate a companiei, capacitatile ce raman neutilizate, noua situatie a profitului pe purtatorii de cost. 

 

 

 

3. Indicatori de performanta 

Companiile isi pot implementa si un sistem de monitorizare a indicatorilor: 
 de rezultat: cifra de afaceri, numar de clienti, numar de produse cu o anumita marja procentuala si altii. 
 de performanta KPI, fiind acei indicatori asupra carora actionezi "acum" si care determina in perioada imediat urmatoare o crestere a profitabilitatii. Ei deriva din driverii de repartizare a costurilor unei activitati pe purtatorii de cost.  
 
Iata, un exemplu de indicatori pentru departamentul vanzari: